آدرس :

 

بزرگراه حقانی، خیابان شهیدی، کمان، پلاک ۱۰

تهران – ایران


کد پستی :

۱۵۱۸۷۱۵۸۱۴


تلفن :

 

۸۸۶۵۱۹۹۳-۵ ۰۲۱ ،  ۸۸۶۵۲۴۸۲-۹ ۰۲۱

واحد توسعه بازار داخلی    ۲۰۹

واحد مدیریت داخلی         ۲۱۹

واحد پروژه ها داخلی        ۳۵۷

واحد خرید داخلی            ۳۲۱


ایمیل :

 

info@energyiran.ir