شرکت بازرگانی متروپل در سال ۱۳۸۶ با توجه به نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران تاسیس شد و به عنوان یک شرکت مستقل و تاجر فعال با موضوع فعالیت در بازارهای داخلی و خارجی، ارائه خدمات لجستیکی و غیره تبدیل شد. عمده فعالیت های شرکت چه در داخل و چه در خارج عمدتاً در قسمت های زیر می باشد:

فروش برخی از محصولات مجتمع های پتروشیمی در بورس پتروشیمی.

واردات پتروشیمی/مواد اولیه/تجهیزات صنایع پایین دستی و محصولات پتروشیمی.

ارائه خدمات لجستیکی در قالب خرید اقلام مورد نیاز (از جمله پالت، جامبو بگ و …) مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکت ها.

ارائه حمل و نقل داخلی / انبارداری / لجستیک

واردات کالاهای مورد نیاز و محموله های عمومی