درباره ما

از نظر زمانی، گروه انرژی، بازرگانی و بازرگانی عمومی را از سال ۱۳۳۶ آغاز کرد و طی شش دهه گذشته به تدریج توسعه یافته و با ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان، به گروهی معتبر و یکی از بازیگران صنعت نفت و گاز تبدیل شده است.

زمینه های فعالیت

درباره ما:

شرکت انرژی گیران در سال ۱۳۵۹ به عنوان یک پیمانکار خدمات کامل و چند رشته ای EPC در ارائه خدمات به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همچنین نیروگاه ها تأسیس شد. انرژیران در اجرای پروژه های صنعتی مختلف از جمله مهندسی و طراحی، تدارکات و مدیریت ساخت همکاری داشته است.

از زمان تأسیس، ما تلاش کرده ایم تا از منظر صنعتی به رفاه مشتریان و جامعه خود کمک کنیم.

کسب و کار ما را می توان به چهار حوزه کلیدی تقسیم کرد، یعنی تجارت تولید داخلی، پروژه های EPC، تجارت خارج از کشور و تجارت خدمات تجاری محلی. برای افزودن ارزش بیشتر به این حوزه ها، ما در تلاش هستیم تا با انتقال دانش و فناوری و دانشی که می توانیم از طریق شرکای خود به دست آوریم، خدماتی متناسب با نیازهای فردی مشتریان خود در ایران و خارج از کشور ارائه دهیم.

طرح HSE توسط ENERGIRAN برای پروژه ها تهیه شده است. علاوه بر این، سایر طرح‌ها و رویه‌ها برای پوشش ریسک‌های ذاتی مرتبط با پیش‌راه‌اندازی، راه‌اندازی و سایر فعالیت‌ها و همچنین ریسک‌های مرتبط با اجرای این فعالیت‌ها در حالی که دیگران در مناطق مجاور تأسیسات کار می‌کنند.

بیشتر

شرکت انرژیران در سال ۱۳۵۹ به عنوان یک پیمانکار خدمات کامل و چند رشته ای EPC در ارائه خدمات به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همچنین نیروگاه ها تأسیس شد. انرژیران در اجرای پروژه های صنعتی مختلف از جمله مهندسی و طراحی، تدارکات و مدیریت ساخت همکاری داشته است.