انرژی ایران

انرژیران

اشرکت انرژیران در سال ۱۳۵۹ به عنوان یک پیمانکار EPC با خدمات کامل و چند رشته ای در ارائه خدمات به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همچنین نیروگاه ها تأسیس شد.. انرژیران در اجرای پروژه های صنعتی مختلف از جمله مهندسی و طراحی، تدارکات و مدیریت ساخت همکاری داشته است.


پیمانکار EPC

انرژیران یک پیمانکار EPC است که مطالعات امکان سنجی، طراحی مهندسی مقدماتی، مهندسی پایه و دقیق، خدمات تدارکاتی، ساخت و ساز، پیش راه اندازی و راه اندازی، نصب و بهره برداری را برای صنایع زیر ارائه می دهد:

ساختمان صنایع انرژی ایران

۱) نفت و گاز
۲) پتروشیمی
۳) نیروگاه
۴) شیمیایی

زمین‌بندی پروژه‌های EPC انرژی در چارچوب «قرارداد جوینت ونچر» با مجرب‌ترین مشاوران مهندسی (اعم از شرکت‌های برتر داخلی و بین‌المللی) و همچنین تلفیق آن با KMC، می‌توانیم بهترین کیفیت را در کوتاه‌ترین زمان ارائه دهیم.

انرژیران با ترکیب تیم فنی مشتاق ما در انرژیران، با تخصص امکانات ساخت ما در KMC و همچنین شرکت های بازرگانی ایرانی و خارجی (METROPOL & APCOM)، موقعیت منحصر به فردی را برای ارائه راه حل های بهینه برای رفع نیازها و مسائل مشتریان برای پروژه های EPC ارائه می دهد. .